Terug naar boven

Vaktherapie

Soms is het moeilijk om problemen of emoties onder woorden te brengen. Dan is een toegankelijke therapievorm zoals vaktherapie een aanrader. De klemtoon ligt hier niet op praten maar op ervaren en doen. Zo laat je je onderbewustzijn voor jou spreken aan de hand van je gekozen materialen, kleuren, vormen, enz.

Vind meteen een vaktherapeut

Of lees meer over:
Wat is vaktherapie?
Verschillende soorten vaktherapie
Vaktherapie voor volwassenen en kinderen
Van creatieve therapie naar vaktherapie

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie, vroeger ook wel creatieve therapie genoemd, is een non-verbale therapie. Tijdens deze therapievorm kan je jouw gevoelens uiten via een creatieve uitspatting, zoals een tekening bijvoorbeeld. Op deze manier kom je samen met je psycholoog tot nieuwe inzichten over je problemen. Alles draait om doen en ervaren. Dit kan aan de hand van een tekening zijn, een rollenspel, muziek, dans, sport, het spelen van een spel, enz.

Soms is het moeilijk om een bepaald gevoel of probleem onder woorden te brengen. Dan kan vaktherapie helpen om dit zonder woorden te doen. Het materiaal dat je kiest, de kleuren, de vormen,... er is altijd een link met je onderbewustzijn. Je hoeft bovendien helemaal geen creatieve aanleg te hebben om vaktherapie te volgen.

Vaktherapie is een verzamelnaam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Deze toegankelijke therapievorm is er voor iedereen. Jong en oud, alleen of samen, als partners of in groep.

Vind meteen een vaktherapeut bij jou in de buurt.

Verschillende soorten vaktherapie

Er zijn verschillende soorten creatieve therapie. Zo kan je je uiten op een manier die het beste bij jou past.

Danstherapie en bewegingstherapie

Bij danstherapie en bewegingstherapie staat de relatie tussen beweging en emoties centraal. Danstherapeuten geloven dat lichaam en geest met elkaar in dialoog staan. Bewuste en onbewuste bewegingen symboliseren wat er in je omgaat en kunnen dan ook helpen om jezelf beter te begrijpen.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: meer zelfvertrouwen, betere sociale vaardigheden, meer inzicht in jezelf en een groter probleemoplossend vermogen.

Vind meteen een danstherapeut of bewegingstherapeut in jouw regio.

Muziektherapie

Bij muziektherapie staat de relatie tussen muziek en emoties centraal. Muziek kan gevoelens naar de oppervlakte brengen of kan een hulpmiddel zijn om hieraan expressie te geven. Een sessie muziektherapie kan bestaan uit zingen en muziek maken, maar ook uit het luisteren naar of bewegen op muziek.

Gunstige effecten van deze therapievorm kunnen zijn: fysieke rehabilitatie, een verhoogde interesse in de omgeving, een sterker zelfbewustzijn, een beter humeur en het verhelpen van stress, angst, slaapproblemen en depressie.

Vind meteen een muziektherapeut bij jou in de buurt.

Beeldende therapie

Bij beeldende therapie staat de relatie tussen de beeldende kunsten en emoties centraal. Door te schilderen, tekenen, boetseren, enz. leer je luisteren naar wat je onderbewustzijn je wil zeggen. Anders dan bij danstherapie, bewegingstherapie of muziektherapie, creëer je bij beeldende therapie een tastbare schepping van blijvende aard.

Positieve effecten van deze therapievorm zijn onder andere: fysieke en cognitieve rehabilitatie, meer inzicht in jezelf en het verhelpen van stress, angst, depressie, eetstoornissen en trauma’s.

Interesse in beeldende therapie? Vind eenvoudig een beeldend therapeut dicht in je buurt.

Dramatherapie en psychodrama

Bij dramatherapie en psychodrama staat de relatie tussen drama/theater en emoties centraal. Net als bij de meeste andere vormen van vaktherapie, vindt je innerlijke leefwereld via een specifieke kunstvorm een weg naar buiten. Door verhalen te vertellen, in een rol te kruipen of doelgericht te improviseren, leer je de verandering creëren en aanvaarden die je ook in je eigen leven graag wil voortbrengen of wordt je emotie verwerkt door er expressie aan te geven.

Positieve effecten van deze therapievorm kunnen zijn: betere sociale vaardigheden, een sterker zelfbewustzijn, emotionele controle en een groter probleemoplossend vermogen.

Vind meteen een dramatherapeut of een psycholoog voor dramatherapie in jouw regio.

Speltherapie

Bij speltherapie komt in tegenstelling tot bij andere vormen van vaktherapie geen specifieke kunstvorm aan bod. Toch is ook het spelen van een spel een doeltreffende manier om uitdrukking te geven aan je eigen emoties. Vooral bij kinderen is deze therapievorm heel populair, aangezien spelen voor kinderen een natuurlijke vorm van expressie is. Zo leert je zoon of dochter al spelend om te gaan met zijn of haar gevoelens.

Positieve effecten van deze therapievorm zijn onder andere: betere sociale vaardigheden, een sterker zelfbewustzijn en het verhelpen van stress, angst, slaapstoornissen, bedplassen, trauma’s en gevolgen van (seksueel) misbruik.

Vind meteen een speltherapeut of psycholoog voor speltherapie bij jou in de buurt.

Vaktherapie voor volwassenen en kinderen

Vaktherapie of creatieve therapie is de ideale therapievorm voor wie moeite heeft met het onder woorden brengen van zijn of haar emoties. Daarom werkt een psycholoog zeker bij kinderen en jongeren vaak met creatieve therapie.

Maar ook volwassenen hebben baat bij creatieve therapie. Belangrijk is dat je helemaal geen artistieke aanleg nodig hebt! Je psycholoog kan je tijdens de vaktherapie uitstekend begeleiden. Elke sessie creatieve therapie kan een brug naar het onbewuste zijn en zo waardevolle inzichten opleveren.

Vaktherapie kan helpen bij verschillende klachten, maar wordt vaak toegepast bij depressie, stress, burn-out, autisme, rouwverwerking, traumaverwerking en emotionele problemen.

Van creatieve therapie naar vaktherapie

Vaktherapie werd vroeger ook wel creatieve therapie genoemd. Sinds 1 september 2018 veranderde de naam creatieve therapie officieel in vaktherapie. De reden hiervoor is dat in het werkveld al meer dan 10 jaar de naam vaktherapie gebruikt werd als verzamelnaam voor beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en psychomotorische therapie.

Deze naamsverandering veranderde weliswaar niks aan de inhoud van de therapievorm.

Vind meteen een geschikte psycholoog voor vaktherapie bij jou in de buurt.