Terug naar boven

Burn-out preventie: naar een gedragen aanpak

IVC vzw

IVC

Minister Vanden Peereboomlaan 27

8500 Kortrijk

West-Vlaanderen

Introductie

Burn-out lijkt wel de ziekte van onze tijd. Steeds meer mensen vallen langdurig uit. Oorzaken lijken soms vaag. Zowel de werksituatie, de persoonlijkheid van de werknemer als maatschappelijke tendensen hebben hier immers een invloed op. Hoewel er een hoop informatie circuleert, is het niet altijd makkelijk om te weten hoe je hier als bedrijf/organisatie mee kan omgaan.

Hoe kan je een burn-out voorkomen of een terugkeer na een burn-out begeleiden? Wat doe je als iemand is uitgevallen? Hoe zorg je voor een motiverende werkomgeving waar mensen met plezier komen werken?
In deze opleiding geven we je informatie over de kenmerken, de fasering en het ontstaan van een burn-out. Zo leer je als verantwoordelijke adequater in te spelen op factoren die een burn-out in de hand werken. We oefenen in het herkennen van symptomen, onderliggende behoeften en waarden en hoe je deze bespreekbaar maakt met je medewerker.
We maken deze oefening aan de hand van eigen cases als aanzet naar een coherent preventiebeleid. Je gaat naar huis met krijtlijnen en concrete actiepunten, om zowel remediërend, preventief als proactief met burn-out om te gaan.

Lees verder

Cursusdatums

Start op: dinsdag 29 januari 2019
dinsdag 29 januari 2019Vanaf 9u30tot 16u30
woensdag 30 januari 2019Vanaf 9u30tot 16u30

Praktische informatie

Gegeven door

Sara Hendrick

Prijs

€ 335 ( broodmaaltijden inbegrepen)

Neem contact op met

Burn-out preventie: naar een gedragen aanpak
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

IVC vzw

IVC

Minister Vanden Peereboomlaan 27

8500 Kortrijk

West-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.ivc.be

https://www.ivc.be/files/Folder_GTO_2018-2019.pdf

Routebeschrijving