Terug naar boven

De psycholoog

Vind eenvoudig jouw psycholoog door je gemeente, klacht of gewenste therapievorm hierboven in te geven!

Kan therapie tijdens deze Covid-19 - afzonderingsperiode? Ja zeker! Maar wel in aangepast vormen. Lees hier meer.

Lees meer info over:

Wat is een psycholoog?
Wat doet een psycholoog?
Kinderpsycholoog
Wanneer naar een psycholoog?

Wat is een psycholoog?

Een Psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Psychologie is de studie van menselijk gedrag. In psychologie wordt onderzocht hoe mensen zich gedragen en waarom ze zich zo gedragen, hoe ze denken, wat mensen drijft en wat mensen voelen. Er wordt gekeken naar mensen individueel, maar ook de interacties tussen elkaar en hoe men elkaar beïnvloedt.

Door de wetenschap en informatie over de normale patronen en gedragingen van mensen, is het mogelijk om ook moeilijke situaties en afwijkend gedrag te analyseren en te behandelen.

Binnen de wereld van de psychologen zijn er verschillende specialisaties. Psychologen bieden ondersteuning bij individuele of groepsbegeleiding, maar ze zijn ook actief in het bedrijfsleven (vb bij personeelsbeleid) of doen aan wetenschappelijk onderzoek.

De beroepsterm 'Psycholoog' is beschermd. Dit wil zeggen dat enkel personen met het diploma van psychologie deze term mogen gebruiken.

Wat doet een psycholoog?

Wanneer men spreekt over een psycholoog voor individuele begeleiding, spreekt men over een klinisch psycholoog. Deze psycholoog is gespecialiseerd in psychische en emotionele processen. De psycholoog begeleidt de cliënt via gesprekstherapie, met als doel het verkrijgen van inzichten en het vinden van nieuwe manieren van omgaan met emoties en situaties.
Een psycholoog kan zich ook verder gespecialiseerd hebben via een psychotherapieopleiding zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, systeemtherapie of contextuele therapie.

In therapeutische begeleiding zal de psycholoog in eerste instantie ten volle luisteren naar je verhaal en je hulpvraag. Samen met de psycholoog kijk je waar je tegen aanloopt en bespreek je wat je verwacht van de begeleiding. In de volgende sessies ga je samen aan de slag, afhankelijk van de methode van de psycholoog. Dit kan vanuit zijn vanuit een analyserende, oplossingsgerichte of gedragsmatige visie. Via verdiepende vragen of oefeningen helpt de psycholoog je te komen tot nieuwe inzichten en verandering in je gedachten, je gevoelens en je gedrag.

Een psycholoog kan een diagnose stellen en van daaruit een behandeling opstarten. Ook voor persoonlijkheidstesten en IQ-testen kan je terecht bij een psycholoog.

Kinderpsycholoog

Kinderpsychologen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren. Ze zijn vertrouwd met de problematieken waar kinderen mee geconfronteerd worden en gebruiken aangepaste methoden voor kindertherapie. Een kinderpsycholoog richt zijn begeleiding volledig op de leefwereld van het kind.

Vind hier een kinderpsycholoog in je buurt.

Wanneer naar een psycholoog?

Wanneer je bijvoorbeeld een trauma opliep, vastzit in je eigen emoties, jezelf beter wil begrijpen, wanneer je je niet goed in je vel voelt of niet meer kan functioneren zoals je vroeger kon, kan psychologische ondersteuning hulp bieden. Je hoeft niet enkel zware psychische problematieken ondervinden om baat te hebben bij psychologische hulp.

Psychologen behandelen uiteenlopende klachten en stoornissen. Je kan er bijvoorbeeld terecht voor het verwerken van trauma’s, omgaan met stress, voor een burn-out behandeling, verwerken van verdriet, faalangst of onzekerheid. Veelvoorkomende vragen zijn ook angststoornissen (paniekaanvallen, fobieën) of depressie.

Vind nu een psycholoog bij jouw in de buurt!