Terug naar boven

Psychotherapie

Psychotherapie

Wanneer je het moeilijk hebt, kan psychotherapie hulp bieden. Je hoeft er nooit alleen voor te staan. Maar wat is psychotherapie net, wanneer kies je voor psychotherapie en hoe vind je een goede psychotherapeut?

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van begeleiding die als algemeen doel heeft het behandelen van verstoringen, klachten of moeilijkheden of het ondersteunen van de cliënt in de persoonlijke ontwikkeling.
Er zijn zeer veel vormen van psychotherapie. Sommige therapeuten werken met gesprek (gesprekstherapie), gedrag (gedragstherapie), bepaalde technieken of voorwerpen,… Sommige therapeuten focussen zich op het lichaam (lichaamsgerichte therapie), de geest of de gehele mens, sommigen op de klacht, de oorzaak, het gevolg of op de beleving van de persoon zelf.
De meest voorkomende vormen van psychotherapie zijn Cliëntgerichte therapie, Cognitieve gedragstherapie, Contextuele therapie of systeemtherapie, Gestalttherapie, Creatieve therapie, integratieve psychotherapie, relaxatietherapie en vele andere.
Psychotherapie kan individueel, in groep, als koppel of als familie zijn. De psychotherapie kan ook specifiek gericht zijn op een bepaalde levensfase. Zo heb je babytherapie, therapie voor kinderen, een kinderpsycholoog, psychotherapie voor jongvolwassenen of therapie voor ouderen of therapie voor bejaarden. Sommige psychotherapieën zijn eenmalig, meestal echter duurt een psychotherapeutische behandeling enkele sessies of komt de cliënt voor een langere periode.

Wat doet een (psycho)therapeut?

De (psycho)therapeut neemt in de eerste plaats tijd om naar jouw verhaal, emoties en beleving te luisteren. Vanuit een niet-oordelende houding kijkt hij/zij vanop een afstand naar een dieperliggende oorzaak of betekenis. Samen met de therapeut ga je op zoek naar wat er jou kan helpen om je beter te voelen. De houding van de therapeut kan luisterend, ondersteunend, sturend, stimulerend, adviserend of analyserend zijn. Er kan een vastgelegd doel zijn of de psychotherapie kan afhangen van het proces. Dit alles is steeds afhankelijk van de therapievorm en jouw hulpvraag.

Wanneer in psychotherapie?

Misschien lijkt het alsof je vast zit in een bepaalde manier van denken, voelen of reageren. Patronen die je vroeger hielpen, beschermden of overeind hielden zorgen er nu voor dat je soms moeilijk kan functioneren. Emoties zoals verdriet, angst, onzekerheid of boosheid komen naar boven, je voelt je niet goed in je vel en je merkt dat je het moeilijk alleen kan aanpakken. Misschien wil je graag een doel bereiken maar het lukt je niet of wanneer je jezelf verder wil ontplooien, dan kan psychotherapie een ondersteuning bieden. Iedereen kan baat hebben bij een periode van psychotherapeutische ondersteuning. Psychotherapie kan inzichten, groeikansen, ademruimte en oplossingen bieden.