Terug naar boven

Angst: Therapie en hulp bij angsten

Angst kan heel wat invloed hebben op je dagelijks leven. Maar wat is angst net? Wanneer is angst reëel? En hoe kan je angst overwinnen?

Vind meteen een psycholoog voor angsten.

Of lees meer over:

Wat is angst?
Gevolgen van angst
Je bent niet alleen
Angst voor corona
Bang voor terrorisme
Omgaan met angst: behandeling
Tips bij angst


Wat is angst?

Angst is normaal

Angst is een gevoel dat we ervaren in bedreigende omstandigheden. Het werkt als een alarmbel die signaleert dat je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Daarbij wordt ook je lichaam alert en reageert door de hartslag te verhogen, adrenaline aan te maken, je pupillen te verwijden en bloed te verzamelen zich in de buurt van je vitale organen. Je lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten. Angst is dus een normale reactie van het lichaam.

Angst in ons dagelijks leven

Ook in ons dagelijks leven speelt angst vaak een rol. Angst voor afkeuring, voor niet goed genoeg te zijn, voor fouten te maken, angst voor financieel tekort, angst voor onze emoties, angst om alleen te zijn, verlatingsangst en vele andere.

Hoewel dit niet altijd duidelijk is, leven we soms in een chronische toestand van onderhuidse spanning of angst, wat heel wat gevolgen kan hebben.

Angststoornis

Het komt voor dat je angsten of paniek ervaart in niet-bedreigende situaties. Gebeurt dat op regelmatige basis en hindert het jou in je dagelijkse functioneren, kan men spreken van een angststoornis. Paniekaanvallen zijn een voorbeeld van een angststoornis, ook fobieën, sociale angst, PTSS, dwangstoornissen en ook de gegeneraliseerde angststoornis (GAS) vallen hieronder.


Gevolgen van angst

Angst is een vorm van stress. Deze vorm van stress, waarbij je een vorm van onveiligheid ervaart, zijn we ondertussen zo gewoon dat we niet meer stilstaan bij wat dit tot gevolg kan hebben: oppervlakkig ademen, slaapproblemen, verteringsproblemen, hyperventilatie, hoge bloeddruk, te hoge spierspanning (met rug- of nekklachten, hoofdpijn ea tot gevolg), paniekaanvallen en nog vele andere. Ook prestatiedruk en perfectionisme kunnen gelinkt worden aan angst.

De natuurlijke functie van angst (bescherming) vervaagt en we trachten deze kost wat kost te negeren of te onderdrukken.


Je bent niet alleen

Een groot deel van de bevolking kampt met tekenen van angsten of komt dit tijdens zijn levensloop tegen. De taboe hierrond is nog groot, waardoor je het gevoel kan hebben hier als enigste mee geconfronteerd te worden.
Openlijk hierover praten kan voor jezelf en anderen een opluchting zijn.


Angst voor corona

Heb je angst door de coronamaatregelen? Ben je bang om besmet te geraken door het coronavirus, om iemand te verliezen of om eenzaam te zijn? Of voel je je om een andere reden angstig zoals financiële angst of gezinsdruk? Dan kan specifieke therapie bij angst voor corona een grote hulp zijn.


Angst voor terrorisme en aanslagen

Na de recente bomaanslagen in Parijs, Brussel en Zaventem, wordt bij veel mensen de angst voor terreuraanslagen sterker.

Traumaverwerking

Was je van dichtbij getuige van of betrokken bij deze gruweldaden, dan is de kans groot dat je hieraan een trauma opgelopen hebt. Hierna kan er een angst ontstaan voor opnieuw gebruik te maken van een metro, trainen, luchthavens en vliegtuigen, alsook angst voor samenkomsten en grote groepen mensen.

Als je zulke angst ervaart kan het raadzaam zijn om een trauma-psycholoog te contacteren.

Angst voor terrorisme

Maar ook als je niet rechtstreeks betrokken was bij de recente terroristische daden, kan de angst voor een aanslag grote invloed uitoefenen op jouw leven.

Terrorisme betekent dan ook letterlijk 'angst zaaien'. Terrorisme kan je een algemeen gevoel van onveiligheid, onzekerheid, ontreddering en zelfs doodsangst geven. Zeker mensen die wonen en/of werken in Brussel of andere grote steden zullen mogelijk deze angst ervaren. Maar ook als je veel de trein, metro of vliegtuig neemt of op openbare plaatsen komt, kan het zijn dat de angst voor terreur de bovenhand neemt.

Indien deze terreurangst jou belemmert in je dagelijks leven kan het goed zijn om hierover te spreken met een psycholoog die angst behandelt.

Bang voor IS

De aanslagen in o.a. Parijs en Brussel verhoogt de angst voor IS, en jammer genoeg ook angst voor de Islam , moslims en buitenlanders in het algemeen. Ook hierbij kan psychotherapie voor angst jou helpen omgaan met angst en onderzoeken wat een reële dreiging is en wat niet.


Omgaan met angst: behandeling

De angst onder ogen zien, erkennen dat ze er is en er openlijk over spreken zorgt ervoor dat je er iets aan kan doen en dat je weer vat krijgt op je leven.
Samen met een psychotherapeut kan je indien nodig de oorzaak van de angst onderzoeken, de angst aanpakken of methodes aanleren om er anders mee te leren omgaan.

Alleen al de moed hebben dit te delen, haalt een deel van de lading af en geeft je ruimte om helder te kijken naar de angst en verhoogt de kans om angst los te laten. Onmacht maakt plaats voor zeggenschap.

Contacteer een psycholoog voor hulp bij angst.


Tips voor omgaan met angst

  • Bij acute angst, blijf rustig ademen. Tracht te ademen vanuit je buik en neem rustige diepe teugen, dit verzacht te angst.
  • Maak geen keuzes op het moment dat je angstig bent. De kans is groot dat je hiervan later spijt krijgt. Wacht tot een rustig moment om de situatie te overzien.
  • Vermijding heeft vaak een tegenovergesteld effect. Het vergroot de angst en zet je erin vast.
  • Richt je op het positieve: in plaats van de worst-case-scenario vast te houden, bedenk hoe je wél wil dat het is. Vaak is dat niet eens zo onmogelijk.
  • Humor werkt angst-reducerend.
  • Fysiek contact helpt je ontspannen. Een knuffel, een aanraking of gewoon dicht in de buurt zijn van iemand waarbij je je goed voelt werkt geruststellend. Vraag hier gerust naar.
  • Praat erover met iemand die je vertrouwt.


Nog vragen? Contacteer een psycholoog voor angst.