Terug naar boven

Angst en paniekaanvallen: symptomen en hulp bij overwinnen paniekaanvallen

Paniekaanvallen

Wat zijn paniekaanvallen?

Een paniekaanval is het plots opkomen van angst, paniek of onwel voelen. Vaak is de aanleiding niet duidelijk. Het overvalt je. De fysieke verschijnselen verschillen van persoon tot persoon, maar de meest voorkomende zijn benauwdheid, moeilijke ademhaling of hyperventileren, hartkloppingen, gevoeligheid voor prikkels (geluid, beweging, licht,…), zweten, duizeligheid, tintelingen in handen of voeten en soms misselijkheid of ijlheid. Vaak gaat dit gepaard met de angst om gek te worden, ziek te zijn of een nieuwe aanval te krijgen. Naarmate de paniekaanvallen meer voorkomen, wordt de angst voor herhaling groter. Dit heeft vaak vermijding van situaties tot gevolg.
Paniekaanvallen komen het vaakst voor in sociale situaties (op straat komen, in de winkel, op de bus of trein, samen eten met mensen, in grote massa's,...) of in situaties met gevaar of stress (verkeer, vliegtuig, te hoge werkdruk,...)
Paniekaanvallen kunnen deel uitmaken van een angststoornis.