Terug naar boven

Therapie

Wat is therapie?

Therapie is een methode om verandering teweeg te brengen met als doel gezonder, gelukkiger of succesvoller te zijn.
Er zijn zeer veel soorten therapie. Zo is er psychotherapie, manuele therapie zoals kinesitherapie of osteopatie, ergotherapie, massagetherapie, relaxatietherapie ea. Met therapie wordt voornamelijk psychotherapie bedoeld.

In een therapeutische sessie ga je samen met de therapeut aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag. Elke hulpvraag is anders. Dat kan gaan over het verwerken van emoties, traumaverwerking, meer zelfverzekerd worden, een relatiebreuk verwerken, een doel bereiken, zelfontplooiing, angsten loslaten, sociale vaardigheden aanleren, omgaan met moeilijke situaties ea.

Methodes van therapie zijn zeer verscheiden. Enkele veelgebruikte methodes zijn gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, creatieve therapie of energetische therapie.

Binnen de reguliere psychotherapie zijn er 4 hoofdstromingen:
cognitieve- en gedragstherapie
contextuele therapie en systeemtherapie
cliëntgerichte therapie en experiëntiële therapie
psychoanalytische psychotherapie

In een therapeutische sessies is er 1 op 1 begeleiding: een therapeut en een cliënt. Dit is individuele therapie. Het is ook mogelijk om met verschillende cliënten samen begeleid te worden door 1 of meerdere therapeuten. Dan spreken we over groepstherapie, koppeltherapie, relatietherapie of gezinstherapie. Familieopstellingen is een vorm van groepstherapie waarin je individueel een hulpvraag hebt, maar waar de groep gebruikt wordt om tot een oplossing of inzicht te komen. Bij groepstherapie wordt er vaak gewerkt rond een specifiek thema waar elke cliënt mee in aanraking komt. Bij koppeltherapie, relatietherapie of gezinstherapie wordt er meer gekeken naar wat er afspeelt tussen de cliënten, welk aandeel iedereen daarin heeft en hoe elke cliënt zich individueel beter kan voelen.

Sommige therapieën zijn eenmalig, echter meestal duurt een therapeutische behandeling enkele sessies of komt de cliënt voor een langere periode.

Wat doet een therapeut?

Een therapeut gaat samen met jou op zoek naar wat er voor kan zorgen dat jij je beter voelt. Dit kan op vele verschillende manieren, afhankelijk van de therapievorm en jouw hulpvraag. Jij geeft aan waar je het moeilijk mee hebt of last van hebt en samen met de therapeut zoek je naar een oplossing. Wat de therapeut beoogt is verandering op lange termijn. Naast het aanpakken van de situaties en de beleving op dit moment, zoekt de therapeut naar patronen en dieperliggende oorzaken. De houding van de therapeut kan luisterend, ondersteunend, sturend, stimulerend, adviserend of analyserend zijn.

Sommige therapeuten focussen zich op het lichaam, de geest of werken holistisch (de mens als geheel van lichaam en geest), sommigen op de klacht, de oorzaak, het gevolg of op de beleving van de persoon zelf.

Wanneer in therapie?

Patronen die je vroeger hielpen, beschermden of overeind hielden zorgen er nu voor dat je soms moeilijk kan functioneren. Misschien lijkt het alsof je vast zit in een bepaalde manier van denken of reageren. Emoties zoals angst, verdriet, boosheid of onzekerheid komen naar boven, je voelt je niet goed in je vel en je merkt dat je het moeilijk alleen kan aanpakken. Misschien wil je graag een doel bereiken maar het lukt je niet of wanneer je jezelf verder wil ontplooien, dan kan therapie een oplossing bieden. Iedereen kan baat hebben bij een periode van therapeutische ondersteuning. Therapie kan inzichten, groeikansen, ademruimte en oplossingen bieden.