Terug naar boven

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Bij systeemtherapie wordt er naast de emoties, het gedrag en de gebeurtenis ook rekening gehouden met de context. Het systeem en de relaties waarin de cliënt zich bevindt wordt centraal gesteld. De wisselwerking tussen de cliënt en de omgeving heeft vaak veel invloed op het gedrag, emoties en de gehele persoonlijkheidsvorming. In de systeemtherapie gaan therapeut en cliënt samen aan de slag met dit totaalpakket om opnieuw volledig in balans te komen.