Terug naar boven

Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie vertrekt vanuit de visie dat vele psychische problemen worden veroorzaakt door de gedachten van de persoon. De beleving, ervaring, gedrag, gedachten en emoties worden voor een groot deel bepaald door wat of hoe je denkt. Door de manier van denken te veranderen is het mogelijk om gedragingen te veranderen, psychologische problemen aan te pakken en de invloed van emoties of je beleving te veranderen. Een model dat wordt gebruikt is het ABC-model of het G-model waarin men zegt dat er A. een gebeurtenis is, B. een gedachte of gedrag is en C. een gevoel volgt. De gebeurtenis is objectief, wanneer de subjectieve gedachte of gedrag verandert, zal ook het subjectieve gevoel veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is ontwikkelt door psycholoog Aaron Beck en Albert Ellis (RET). Bij de klassieke gedragstherapie richt men zich op de invloed van het gedrag op het voelen. Bij cognitieve gedragstherapie staat de invloed van gedachten centraal, maar ook wordt er gewerkt met het belang van het gedrag.


Wat doet een cognitief gedragstherapeut?

Het doel van cognitieve gedragstherapie is het verhogen van het bewustzijn van je eigen gedachtepatronen en inzicht te krijgen in welke gedachten problemen geven, stress geven, negatieve patronen in stand houden ed. Wanneer dit inzicht bereikt is, wordt er gewerkt aan het integreren van positieve gedachtevorming . De cognitief gedragstherapeut onderzoekt samen met de cliënt of de negatieve of irreële manier van denken wel helemaal correct is. Samen wordt er op zoek gegaan naar een effectievere en realistischere manier van denken. Hiervoor gebruikt de therapeut specifieke methodes en oefeningen.