Terug naar boven

Verschil tussen psycholoog en psychotherapeut?

Wat is het verschil tussen een therapeut, psychotherapeut, psycholoog en een psychiater?

Vaak worden de termen psychiater, psycholoog, psychotherapeut of therapeut samen gebruikt wanneer men spreekt over geestelijke, emotionele of lichamelijke begeleiding. Toch is er een verschil.

Wat is een therapeut?

Letterlijk genomen is een therapeut iemand die een bepaalde therapievorm uitoefent. Dit is een breed begrip. In de volksmond wordt met therapeut vaak psychotherapeut bedoeld. Maar dit is dus afhankelijk van de soort therapie en kan verschillen met psychotherapie zoals bijvoorbeeld kinesitherapie, relaxatietherapie, massagetherapie,… Op dit moment is de titel ‘therapeut’ nog niet beschermd en kan iedereen deze term gebruiken.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die zich toespits in het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak. Vaak hebben psychotherapeuten zich bijgeschoold in een bepaalde richting (bijvoorbeeld gestalttherapie, interactieve therapie, creatieve therapie, contextuele therapie, relatietherapie…) via een therapieopleiding. In Nederland is de titel ‘psychotherapeut’ beschermd.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog heeft het diploma van Master in de psychologie behaald. Wanneer je in begeleiding gaat bij een psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’. Deze psychologen zijn geschoold in individuele geestelijke gezondheid. Vaak hebben klinisch psychologen zich bijgeschoold in een bepaalde therapievorm (bijvoorbeeld: contextuele therapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntcentered therapie, psychoanalyse…) Andere vakgebieden van psychologen zijn bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, bedrijfspsychologie of onderwijs.
De titel ‘psycholoog’ is in België beschermd, dus enkel personen met een master diploma van psychologie mogen deze term gebruiken.

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een arts of dokter die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie en het behandelen van psychiatrische stoornissen. Door de opleiding als arts kan de psychiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. De titel ‘psychiater’ is beschermd dus enkel personen met het diploma van psychiater mogen deze term gebruiken.

Hoe werken ze?

Aan de basis werken de psycholoog en de psychotherapeut aan hetzelfde: jouw geluk en comfort. De manier waarop kan verschillen. Een psycholoog is vaak theoretisch meer onderbouwd en een therapeut heeft een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding gevolgd. Uiteraard kunnen beiden zich bijgeschoold hebben waardoor ze een zo volledig mogelijke begeleiding kunnen bieden. Gesprekstherapie is de meest voorkomende vorm van begeleiding die door zowel de psycholoog als de psychotherapeut gebruikt wordt. Maar dit hangt uiteraard af van de werkwijze. Vraag dit steeds vooraf aan de psycholoog of therapeut.
Meer info over therapievormen vind je onder ‘Wat is’.

Psycholoog zoeken? Vind hier een goede psycholoog!

Opleidingscentra