Terug naar boven

Gezinstherapie - familietherapie

Wat is gezinstherapie?


Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie waarbij het volledige gezin begeleid wordt door een gezinstherapeut of gezinsopsycholoog. De onderlinge relaties en problemen binnen het gezin staan centraal. Samen ga je op zoek naar patronen en posities die leven binnen het gezin en naar het effect dat deze hebben op persoonlijke emoties, ervaringen en reacties.
Hoe wordt er gecommuniceerd? Hoe sta je tegenover elkaar? Zijn er patronen van autoriteit, onveiligheid, minderwaardigheid, voorzichtigheid, niet kunnen loslaten… Zijn er onverwerkte trauma’s binnen het gezin? Zijn er zaken die je niet kan of durft uitspreken?
Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en begrip waardoor er op een andere manier met elkaar kan worden omgegaan. Men krijgt een andere visie op problemen, op zichzelf en op de anderen.
Je kan met het volledige gezin samenkomen, maar ook delen of individuen kunnen apart op gesprek.


Wanneer in gezinstherapie?


Wanneer iemand van het gezin zich niet goed voelt, heeft dit meteen effect op het ganse gezin. Het kan voldoende zijn om individueel in therapie te gaan, maar soms is het aangewezen om het gezin als geheel te bekijken. Redenen om in gezinstherapie te gaan kunnen zijn: conflicten of ruzies die niet opgelost geraken, voortdurende spanning, moeilijk kunnen communiceren met elkaar, onverwerkte trauma’s of emoties of verstoorde relaties tussen gezinsleden.
Deze spanningen hebben soms ernstige gevolgen zoals onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, depressie, opgekropte woede, stress, moeilijkheden in je relatie,…


Wat doet een gezinstherapeut?


De gezinstherapeut is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen terug in contact komen met elkaar, zich veilig voelen bij elkaar of zaken uit het verleden kunnen afronden.