Terug naar boven

Cultuursensitief therapeutisch werken met mensen met Islamachtergrond

Educatieve Academie vzw

Educatieve Academie

Patriottenstraat, 35

2600 Berchem (Antwerpen)

Antwerpen

Cultuursensitief therapeutisch werken met mensen met Islamachtergrond

Introductie

De islam heeft in ons huidig maatschappelijk klimaat een centrale plaats. Zowel politici als de gewone man in de straat hebben een uitgesproken mening over de verhouding tussen migratie, integratie en religieuze beleving, als ook over de vermeende bedreiging die de islam vormt. De dagelijkse praktijk toont ons hierbij dat de islamitische identiteit een belangrijke rol speelt in onder andere de partnerkeuze en de opvoedingsstijl. De islam kan hierbij verschillende functies bekleden: een maatschappelijk ideaal, een culturele achtergrond, een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en normensysteem. Ook in de hulpverlening merken we op dat een psychisch symptoom cultureel-religieus gekleurd kan zijn. Aan de hand van een theoretisch kader en vooral klinische voorbeelden gaan we in de workshop samen de dialoog aan over hoe we ons professioneel kader in het werken met migranten met een islamitische achtergrond kunnen hanteren om de hulpverlening te faciliteren.

zie websitelink onderaan

Lees verder

Cursusdatums

Start op: vrijdag 8 november 2019
vrijdag 8 november 2019Vanaf 10u00tot 17u00
vrijdag 15 november 2019Vanaf 10u00tot 17u00

Praktische informatie

Thema's

Therapie opleiding

Voor

Therapeuten, coaches & counselors Hulpverleners

Gegeven door

Amar El Omari

Prijs

€ 195

Neem contact op met

Cultuursensitief therapeutisch werken met mensen met Islamachtergrond
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Educatieve Academie vzw

Educatieve Academie

Patriottenstraat, 35

2600 Berchem (Antwerpen)

Antwerpen

Toon telefoonnummer

https://www.educatieve-academie.be

Routebeschrijving