Terug naar boven

Cultuursensitief therapeutisch werken met mensen met Islamachtergrond - Deze Training is offline

Deze Training kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Psycholoog.nl. Vind een andere Training via onderstaande links.

Omschrijving

De islam heeft in ons huidig maatschappelijk klimaat een centrale plaats. Zowel politici als de gewone man in de straat hebben een uitgesproken mening over de verhouding tussen migratie, integratie en religieuze beleving, als ook over de vermeende bedreiging die de islam vormt. De dagelijkse praktijk toont ons hierbij dat de islamitische identiteit een belangrijke rol speelt in onder andere de partnerkeuze en de opvoedingsstijl. De islam kan hierbij verschillende functies bekleden: een maatschappelijk ideaal, een culturele achtergrond, een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en normensysteem. Ook in de hulpverlening merken we op dat een psychisch symptoom cultureel-religieus gekleurd kan zijn. Aan de hand van een theoretisch kader en vooral klinische voorbeelden gaan we in de workshop samen de dialoog aan over hoe we ons professioneel kader in het werken met migranten met een islamitische achtergrond kunnen hanteren om de hulpverlening te faciliteren.

https://educatieve-academie.be/aanbod/korte-trainingen-hulpverleners/cultuursensitief-therapeutisch-werken-islamachtergrond/

Zoek een andere cursus

Locatie cursus