Terug naar boven

Eetstoornis: symptomen en therapie bij eetstoornis

Eetstoornis: anorexia, boulimia of orthorexia

Men spreekt van een eetstoornis wanneer het eetpatroon zodanig verandert dat dit het functioneren verstoort of wanneer de persoon of de omgeving hier last van ondervindt. De meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia nervosa (obsessief willen afvallen waardoor men bijna niet meer eet of te ongevarieerd eet), boulimia nervosa (afwisseling tussen eetbuien en het opnieuw uitbraken of gebruik maken van laxeermiddelen) en orthorexia nervosa (obsessief gezond willen eten).

Aan de oorzaak van een eetstoornis liggen vaak emoties zoals onzekerheid, een laag zelfbeeld of perfectionisme. Personen met een eetstoornis zijn zich vaak niet bewust van de ernst en de mogelijke lichamelijke gevolgen en hun beeld van zichzelf stemt niet overeen met de realiteit.

In vele gevallen hebben personen met eetstoornissen behoefte aan deskundige begeleiding en is het nodig om een psycholoog te contacteren.