Terug naar boven

Depressie: symptomen, herkennen en depressie overwinnen

Depressie therapie

Depressie symptomen

Wat zijn de symptomen van depressie? Wanneer ben ik depressief?
Depressie is een stemmingsstoornis. De lijn tussen je een tijd minder goed voelen en het kunnen spreken van een depressie is vaag. De intensiteit en ernst kan verschillen.

Men spreekt van een depressie wanneer je minstens 2 weken de meeste kenmerken van depressie ervaart bijna elke dag voor het grootste deel van de dag.

De meest voorkomende symptomen van depressie zijn:

- Interesse en plezier verliezen van alledaagse dingen
- Neerslachtigheid
- Weinig energie of moe zijn
- Negatief denken
- Slecht slapen of net moeilijk uit bed komen
- Verstoorde eetlust: minder eetlust of juist overdreven eetlust
- Rusteloos zijn of juist trager bewegen
- Moeilijk kunnen concentreren
- Geheugenproblemen
- Minderwaardig voelen
- Besluiteloosheid
- Schuldgevoel
- Zelfmoordgedachten

Wanneer je vermoedt depressief te zijn, contacteer dan een psycholoog.

Soorten depressie

Depressie wordt vaak gemakkelijk in de mond genomen, maar er zijn enkele verschillende vormen van depressie.

Symptoom depressie
Je ervaart één van de symptomen van depressie.

Dysthymie
Dysthymie is een lichtere maar langer durende vorm van depressie.

Majeure depressie
Deze term wordt gebruikt voor ernstige depressies. Wanneer 4 tot 9 symptomen (vanuit DSM4) voorkomen.

Recidiverende depressieve stoornis
Wanneer verschillende depressieve periodes terugkeren spreekt men van een Recidiverende depressieve stoornis. Hierbij herstelt een periode vaak niet helemaal waardoor terugval mogelijk is.

Manische depressie of bipolaire depressie
Bij een manische depressie wisselen periodes van neerslachtigheid en uitgesproken levendigheid elkaar af.

Postnatale depressie
Door hormonale, lichamelijke of sociale veranderingen kan een postnatale depressie ontstaan na de geboorte (of miskraam of abortus). De symptomen zijn vergelijkbaar met de kenmerken van een depressie, samengaand met thema’s zoals een goede mama zijn, zelfvertrouwen, zorg voor je kindje, verlies van wat er vroeger was .

Winterdepressie
In donkere periodes kan je last krijgen van somberheid of winterdepressie door gebrek aan zonlicht.

Bespreek dit met een therapeut of psycholoog.

Oorzaken depressie

Een depressie kan verschillende oorzaken hebben en vaak is het een samenloop van omstandigheden. Lichamelijke factoren, psychische factoren en omstandigheden hebben allemaal invloed.

Lichamelijke factoren
Ziektes (bv. hypothyroïdie), erfelijkheid, bepaalde geneesmiddelen of hormonale veranderingen (postnatale depressie of menopauze), maar ook druggebruik of alcohol kan het krijgen of onderhouden van een depressie beïnvloeden.

Psychische factoren
Je draagkracht, vaardigheden van omgaan met moeilijke situaties, je opvoeding, je karakter,…

Omstandigheden
Relatieproblemen, omgaan met ziekte, dood, verlies, misbruik of verwaarlozing, stress op het werk of in je gezin, conflicten, pesten, moeilijke kinderjaren, burn-out,…
Moeilijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je terecht komt in een depressie. Maar ook andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals een geboorte (postnatale depressie) of verhuizen, kunnen een oorzaak zijn voor depressie.

Een depressie kan vrij plots opduiken. Maar vaak ontwikkelt een depressie zich traag, zonder dat je het zelf echt merkt.

Depressie behandeling

Hoe kan je een depressie overwinnen? Raadpleeg steeds je huisarts om samen te kijken wat je nodig hebt. Medicatie kan aangewezen zijn, maar is niet altijd nodig.
Een gezonde levensstijl en veel beweging zijn een goeie basis om uit je depressie te kunnen geraken. Zoek ook steun bij vrienden, familie of lotgenoten.
Psychotherapie helpt je om te kijken naar dieperliggende oorzaken en de depressie duurzaam aan te pakken.