Terug naar boven

Relatiedynamieken bij gekleurde mannen vanuit een intersectioneel denken - Deze Workshop is offline

Deze Workshop kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Psycholoog.nl. Vind een andere Workshop via onderstaande links.

Omschrijving

De maatschappelijke positie van mannen en vrouwen wordt niet alleen bepaald door gender. We zijn immers niet enkel man of vrouw, maar behoren tot een bepaalde (en vaak niet welomschreven) ‘etnische groep’, sociale klasse, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, seksuele voorkeur.... Met andere woorden: gender is altijd gekoppeld aan andere maatschappelijke ‘betekenisgevers’ of indelingen. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie.

De gevolgen van deze mechanismen voor gekleurde mannen in onze samenleving zijn groot.
In de hulpverlening ontmoeten zij vaak (voornamellijk vrouwelijke) hulpverleners, die letterlijk en figuurlijk hun taal niet spreken en hen benaderen vanuit genderstereotypen over ‘mannen uit andere culturen’. Discriminatie en miscommunicatie zijn hier veel vaker en scherper aanwezig tov mannen vanuit de idee dat deze mannen vrouwonvriendelijk, traditioneel en niet aangepast aan onze cultuur zijn. De effecten daarvan op de hulpverlening en therapie laten zich voelen in misdiagnosen, drop-outs en zelfs toename van de symptomen of versterking van het probleem.

Een cultuursensitieve, contextuele en systemische visie is hier onmisbaar, omdat de bedreiging van de familiale en sociale rollen, die deze mannen te vervullen hebben, en van hun positie in de samenleving en de gemeenschap vaak onderschat wordt.

We gaan in deze workshop stil staan bij wat dit betekent voor hulpverleners. En nadenken hoe we dit kunnen counteren zonder te vervallen in cliché-beelden.

Over de lesgever:
Birsen Taspinar is sinds 20 jaar werkzaam als klinisch psychologe met een systeemtheoretische opleiding. Zij is tevens auteur van de literaire non-fictie “Moeders van de stilte”.

Graag inschrijven via de website-link onderaan deze pagina.

Zoek een andere cursus

Locatie cursus