Terug naar boven

Update rond therapie tijdens Covid-19-lockdownOok tijdens Corona blijven heel wat psychologen in aangepaste vormen therapie voorzien. Dat kan bv. via video call, telefoon, chat of e-mail. Deze vormen van therapie kunnen tijdens een periode van lockdown even waardevol zijn als een face-to-face gesprek.

Blijf ook tijdens deze periode zorg dragen voor je mentale gezondheid en maak gerust een afspraak met één van onze psychologen.

Relatiedynamieken bij gekleurde mannen vanuit een intersectioneel denken

Workshop

School voor Relatietherapie

TPC Antwerpen Wilrijk

Groenenborgerlaan 149

2000 Antwerpen

Antwerpen

Introductie

De maatschappelijke positie van mannen en vrouwen wordt niet alleen bepaald door gender. We zijn immers niet enkel man of vrouw, maar behoren tot een bepaalde (en vaak niet welomschreven) ‘etnische groep’, sociale klasse, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, seksuele voorkeur.... Met andere woorden: gender is altijd gekoppeld aan andere maatschappelijke ‘betekenisgevers’ of indelingen. Zo maken we meer of minder kans op werk bijvoorbeeld wanneer we een bepaalde leeftijd hebben. De uitsluitingservaringen van etnische minderheidsvrouwen bijvoorbeeld zijn méér dan de optelsom van etniciteit plus seksediscriminatie.

De gevolgen van deze mechanismen voor gekleurde mannen in onze samenleving zijn groot.
In de hulpverlening ontmoeten zij vaak (voornamellijk vrouwelijke) hulpverleners, die letterlijk en figuurlijk hun taal niet spreken en hen benaderen vanuit genderstereotypen over ‘mannen uit andere culturen’. Discriminatie en miscommunicatie zijn hier veel vaker en scherper aanwezig tov mannen vanuit de idee dat deze mannen vrouwonvriendelijk, traditioneel en niet aangepast aan onze cultuur zijn. De effecten daarvan op de hulpverlening en therapie laten zich voelen in misdiagnosen, drop-outs en zelfs toename van de symptomen of versterking van het probleem.

Een cultuursensitieve, contextuele en systemische visie is hier onmisbaar, omdat de bedreiging van de familiale en sociale rollen, die deze mannen te vervullen hebben, en van hun positie in de samenleving en de gemeenschap vaak onderschat wordt.

We gaan in deze workshop stil staan bij wat dit betekent voor hulpverleners. En nadenken hoe we dit kunnen counteren zonder te vervallen in cliché-beelden.

Over de lesgever:
Birsen Taspinar is sinds 20 jaar werkzaam als klinisch psychologe met een systeemtheoretische opleiding. Zij is tevens auteur van de literaire non-fictie “Moeders van de stilte”.

Graag inschrijven via de website-link onderaan deze pagina.

Lees verder

Cursusdatums

Start op: dinsdag 28 april 2020
dinsdag 28 april 2020Vanaf 9:30tot 16:30

Praktische informatie

Thema's

Psychotherapie opleiding Therapie opleiding Man - zijn Communicatie

Voor

Therapeuten, coaches & counselors Vrouwen Mannen Hulpverleners Iedereen

Gegeven door

Birsen Taspinar

Prijs

€150

Neem contact op met

Relatiedynamieken bij gekleurde mannen vanuit een intersectioneel denken
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

School voor Relatietherapie

TPC Antwerpen Wilrijk

Groenenborgerlaan 149

2000 Antwerpen

Antwerpen

Toon telefoonnummer

https://www.schoolvoorrelatietherapie.be/inschrijven

https://www.schoolvoorrelatietherapie.be/

Routebeschrijving