Terug naar boven

Korte training: Islam in het Westen: cultuursensitief therapeutisch werken met mensen met een migratiegeschiedenis - Deze Training is offline

Deze Training kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Psycholoog.nl. Vind een andere Training via onderstaande links.

Omschrijving

In de geschiedenis van Europa heeft de islam vaak de functie van de vreemde ander gehad. Echter, in de jaren 1960 verscheen de islam via de migratiegolven in onze maatschappij. In enkele jaren tijd verdween het gast in gastarbeider en stelt de vraag zich, zeker sinds 9/11, of er in het Westen plaats is voor de islam. De moslim zelf wordt in een context van migratie ook uitgedaagd om de islamitische beleving te herdenken gezien verschillende ankerpunten om de islam te beleven niet altijd voor handen zijn. Voor veel moslims is de islam een levenswijze die richting geeft aan het leven als model voor partnerkeuze en opvoedingsstijl, en daarenboven ook functioneert als: een maatschappelijk ideaal, een culturele achtergrond, een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en normensysteem. Daardoor kan een psychisch symptoom cultureel-religieus gekleurd zijn (culturele representaties zoals djinns en het boze oog zijn hier voorbeelden van).

Bestaat de islam of spreken we beter over een veelheid aan islamitische belevingen? In de workshop wordt tijdens de eerste dag via zowel de theorie als aan de hand van praktijkvoorbeelden de dialoog aangegaan over hoe we ons professioneel kader kunnen inzetten in het werken met migranten met een islamitische achtergrond. Tijdens de tweede dag werken we dit verder uit door expliciet over praktijkvoorbeelden van de cursisten in gesprek te gaan.

DOEL
Eigen aan migreren is dat men het interne (culturele) kader waarmee de externe realiteit gecodeerd wordt, dient te herdenken. In de hulpverlening merken we vaak op hoe patiënten zoeken om hun migratiegeschiedenis een plaats te geven. De culturele en/of religieuze achtergrond kan via culturele representaties het psychisch lijden soms kleuren in de manier waarop men tracht een verklaring te geven aan een symptoom of een klacht. Zijn de waarden en normen in het Westen compatibel met hoe een islamitische achtergrond als levenswijze bepaalt hoe men in de realiteit staat? Hoe kunnen we het lijden van de islamitische patiënt onthalen? Op welke manier speelt de islam een rol in de psychische beleving? Wat kunnen we als hulpverlener aanreiken om onze islamitische patiënten te helpen?


WERKVORMEN
Tijdens deze tweedaagse gaan we in op de manier waarop migratie en islam de identiteitsvorming beïnvloeden. De islam als een levenswijze bepaalt verschillende levensterreinen (waaronder een functie als opvoedingsideaal en als partnerrelatiemodel). In een context van migratie dient men daarbij te zoeken hoe de islamitische beleving in vreemde aarde te laten gronden. Dit kan soms voor psychische conflicten zorgen waarbij symptomen cultureel-religieus gekleurd en verklaard worden.

  • Tijdens de eerste dag gaan we in op wat de islam is, hoe de islam door een migratie verandert en met behulp van praktijkvoorbeelden hoe de islam het psychisch lijden kan beïnvloeden via culturele representaties (boze oog, geslagen door een djinn,…).
  • Ter voorbereiding van de tweede dag worden cursisten expliciet uitgenodigd om eigen casusmateriaal voor te bereiden en indien mogelijk op voorhand te bezorgen. We bestuderen dan via intervisie samen hoe datgene wat vreemd lijkt te begrijpen.
Zoek een andere cursus

Locatie cursus