Terug naar boven

Professional Coaching Training Program - Deze Coaching opleiding is offline

Deze Coaching opleiding kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Psycholoog.nl. Vind een andere Coaching opleiding via onderstaande links.

Omschrijving

Dag 1: Het coaching kader in de business context

• Analyse van de persoonlijke coaching tapes
• Coaching volgens de Internationale Coach Federatie
• De rol en competenties van de individuele coach
• De voordelen van werken met een externe versus interne coach
• Het belang van kaderzetting binnen coaching
Dag 2: Voluit aanwezig zijn. Het geheim van succesvolle coaching
• De kwaliteit van ‘zijn’
• Het spel van intentie – attentie – alertheid en ontvankelijkheid
• Het activeren van je (zelf)observator
• Uit het oordeel blijven • Jezelf inzetten als tool
Dag 3: ‘SHIFT!’ om het coaching gesprek structureren
• De gewenste ‘shift’ in kaart brengen
• Visualiseren van wat zich wil ontvouwen
• SHIFT! - model om bewustzijn te stimuleren
• Blokkades identificeren
• Anticiperen op succes
Dag 4: De kunst van ‘diep’ luisteren
• Verschillende dimensies van luisteren
• Het effect van luisteren op de vertrouwensrelatie
• Omgaan met ruis bij jezelf en bij de coachee
• De essentie horen en spiegelen
• De kracht van de stilte ervaren
Dag 5: Krachtige vraagstelling
• Vragen die bewustzijn verruimen
• Verdoken informatie boven water halen
• Krachtige vragen doorheen de verschillende fasen van het coach gesprek
• Vragen die blokkades overstijgen
• Toekomstgerichte vragen die leiden tot eigenaarschap
Dag 6: Het intakeproces tijdens coaching
• Helder krijgen van de doelstellingen op korte en lange termijn
• Gedeelde verantwoordelijkheid creëren voor de gewenste shift
• Inzoomen en uitzoomen als coach
• Het parallel proces tijdens de intake
• Nuttige informatie verzamelen voor de opmaak van het coaching contract
Dag 7: Gezonde grenzen stellen in coaching
• Het ontstaan van grenzen
• Soorten grenzen en voorbeelden van verbonden patronen
• Methodes om grenzen te zetten
• Herkennen van je eigen grenzen
• De kracht van mismatchen
Dag 8: Gezonde grenzen stellen in coaching
• Definities en technieken om te confronteren
• Herkaderen in al haar vormen
• Spelen met vooronderstellingen
• Het coachen van blinde vlekken
• Feedback versus kritiek
Dag 9: Resultaatgerichtheid in coaching
• Inzichten vertalen in concrete doelstellingen
• De niveaus van verandering
• Coachen op niveau van competenties via verschillende technieken
• Actieplannen opmaken en anticiperen op mogelijke hindernissen
• Eigenaarschap aanwakkeren en zelfopvolging stimuleren
Dag 10: Onbewuste denkprogramma’s leren herkennen
• Meta-programma’s : Onbewuste filters waarmee we naar de wereld kijken
• Soorten meta-programma’s
• In kaart brengen van je eigen metaprogramma’s
• De impact van jouw persoonlijke programma’s
• Clusters van programma’s onder de loep (perfectionisme & uitstelgedrag)
Dag 11: Coachen op niveau van overtuigingen : overtuigingen herkennen
• Onderscheid vooronderstellingen en overtuigingen
• Overtuigingen detecteren en herkennen
• Overtuigingen op de verschillende logische niveaus
• Processturing om overtuigingen te leren spiegelen
Dag 12: Coachen op niveau van overtuigingen : overtuigingen leren uitdagen
• De wetenschap over het natuurlijk evolutieproces van overtuigingen
• Krachtige vragen stellen om bewustwording te creëren
• Methode om belemmerende overtuigingen te herkaderen
• Andere technieken om belemmerende gedachten te ontkrachten
• Integratie oefeningen
Dag 13: Waardengericht coachen
• Verbinding criteria, waarden en overtuigingen
• Het opmaken van waarden ladders
• Herkaderen van waarden
• Mijn waarden als coach en het effect op mijn coaching gesprekken
• Kernwaarden en universele waarden en hoe kan je deze benutten in coaching
Dag 14: Coachen op niveau van overtuigingen : bekrachtigende overtuigingen
• Verdieping rond de structuur van overtuigingen
• Processturing bij het coachen op niveau van overtuigingen
• Meta communicatie inzetten
• De coachee bekrachtigen in zijn waarden en overtuigingen
• Integratie oefeningen
Dag 15: Omgaan met emoties bij jezelf en de ander
• Exploratie van de basisemoties en hun boodschap
• Emoties verwelkomen, reguleren en bevragen
• Geweldloos communiceren over onze emoties
• De dramadriehoek
• Emoties in veranderingsprocessen
Dag 16 Coachen op niveau van identiteit – zelfbeeld
• Coachen rond de verschillende dimensies als mens
• Wat wil ik doen versus wie wil ik zijn?
• Shift 2.0 – een aanpak om te coachen op identiteit
• Integratie oefeningen
Dag 17: Coachen op niveau van de diepere ‘identiteit’
• Zelfconcepten en de uitnodiging om de mens in zijn geheel te zien
• Exploratie van kernovertuigingen verbonden aan onze zelfconcepten
• Werken met delen
• Creatieve technieken om te coachen op niveau van het diepere zelf
• Reflecties over het eigen leerproces en zijn identiteit als coach
Dag 18 : Zelfreflectie als coach
• Presentaties deelnemers : Mijn groeiproces als coach
• Oefeningen rond persoonlijke bekrachtiging
• Methodes om het leerproces op gang te houden
• Afscheid als thema
• Afsluiten van een coaching traject

Zoek een andere cursus

Locatie cursus