Terug naar boven

Jaarcyclus ‘Universele Levenswetten’ a.d.h.v. het boek van Maria de Vries ‘De hele olifant in beeld' - Deze Cursus is offline

Deze Cursus kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Psycholoog.nl. Vind een andere Cursus via onderstaande links.

Omschrijving

Met elkaar stilstaan bij en ons verdiepen in de 7 Universele Wetmatigheden kan aanzienlijk helpen om de werkzaamheid ervan makkelijker te herkennen in ons dagelijks leven.

Naast het inzichtelijk aspect van deze samenkomsten is het dus ook de betrachting om onze daadkracht zodanig te prikkelen waardoor we deze spirituele inzichten kunnen omzetten in de praktijk! Dat de theorie a.h.w. ‘handen en voeten’ krijgt.

Zo leren we gaandeweg te “Leven met de wetten van de Schepping mee”,
in overeenstemming met onze diepste hunker (ons Zielendoel!) én in harmonie met het grotere geheel.
En dit alles net nú, in deze boeiende overgangsperiode waarin zoveel nieuws (her-)ontdekt en begrepen
wordt en grote paradigma-verschuivingen plaats vinden.
Vandaar dat het een bijkomende uitdaging is voor ons om, naast het begrijpen van de essentie van elke
specifieke universele wetmatigheid, ook de recente wetenschappelijke toepassingen eens onder de loep te nemen.

NIET om specialisten te worden, noch om die theoretische kennis enkel met onze ratio te doorgronden.
WEL omdat inzicht in de wetenschappelijke waarnemingen soms een meerwaarde kan betekenen om ‘de
innerlijke rijkdom’ (essentie) die elke wetmatigheid bevat, nog beter te kunnen integreren in ons dagdagelijks leven.
Het is dus niet de bedoeling dat we door het lezen van het boek ‘slimmere’ mensen worden, maar dat
we ‘mooiere’ mensen kunnen worden en samen de wereld een ietsje mooier kunnen maken.
Er is geen enkele voorkennis vereist, maar om een optimale uitwisseling mogelijk te maken vragen we om ter voorbereiding voor elke samenkomst, het hoofdstuk van de betreffende Wet grondig gelezen te hebben.

Data:
9 zondagnamiddagen, telkens van 13u tot 18.15u
17/01/21 Wet Van Eenheid
07/02/21 Wet Van Overeenstemming
28/02/21 Wet Van Trilling
21/03/21 Afgeleide Wetten Van de Wet Van Trilling
18/04/21 Wet Van Polariteit
09/05/21 Wet Van Ritme
30/05/21 Wet Van Oorzaak en Gevolg
13/06/21 Wet Van Dynamische Balans

Begeleiding:
Anita Van Broeck
Prijs: 85 € per samenkomst
Inschrijven:
- door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be
én de betaling van een voorschot van 85 € op rek. BE42 0011 9789 7254 van De
Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.
- Aangezien elke wet verder bouwt op de vorige, schrijf je in voor de ganse reeks. Je kan echter
wel gespreid betalen. Elke samenkomst, inclusief de eerste, betaal je voor de
volgende. Aangezien je reeds een voorschot betaalde bij inschrijving moet er
dus op de laatste samenkomst niet meer betaald worden.

Zoek een andere cursus

Locatie cursus